Agro-industrijska zona Small Steps

Industrijska zona Small Steps se nalazi direktno na autoputu E 75 Budimpešta – Beograd, približno sat vremena vožnje od Mađarske, odnosno granice sa EU. Autoput E 75 prolazi kroz Vojvodinu, poljoprivredni centar Srbije i nalazi se na evropskom koridoru X, koji spaja centralnu sa južnom Evropom, od Salzburga (Austrija) do Soluna (Grčka).

Pregled razdaljina

  • Od mađarske granice 62 km
  • Od Beograda 138 km, od Novog Sada 54 km, od Subotice 51 km
  • Od aerodroma: Aerodrom Beograd 145 km
  • Od luke: Luka Dunav u Novom Sadu 50 km
  • Železnička stanica se nalazi 4 km od industrijske zone
  • Od Temišvara (Rumunija) 210 km

Administrativna kancelarija

Sedište administrativne kancelarije 

Maršala Tita 36 , 24323 Feketić , R. Serbia
Tel.: +381 (0)11-3956 800
Fax: +381 (0)11-3956 888
Web:
www.small-steps.com

Fotografije Small Steps zone

94%
Ljudi
Lokaciju